PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İlköğretim 4 Matematik


Şahin
30.06.08, 18:32
ARDIŞIK SAYILAR

1. Ardışık iki sayının toplamı 61 olduğuna göre, bu sayıları bulunuz.

2. Ardışık iki sayının toplamı 87 olduğuna göre, büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark kaçtır?


3. Ardışık iki sayının toplamı 225 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?
4. Ardışık iki çift sayının toplamı 98 olduğuna göre bu sayıları bulunuz.


5. Ardışık iki çift sayının toplamı 214 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?


6.Ardışık iki tek sayının toplamı 152 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?


7. Ardışık iki tek sayının toplamı 252 olduğuna göre, büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark kaçtır?


8. Ardışık üç sayının toplamı 72 olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?

9. Ardışık üç sayının toplamı 327 olduğuna göre, büyük sayı ile küçük sayı
arasındaki fark kaçtır?

10. Ardışık üç çift sayının toplamı 126 olduğuna göre, büyük sayıkaçtır?

11. Ardışık üç tek sayının toplamı 171 ise büyük sayı ile küçük sayı arasındaki
fark kaçtır?

12. Ardışık üç çift sayının toplamı 246 olduğuna göre, büyük sayı kaçtır?

13. Ardışık üç tek sayının toplamı 327 olduğuna göre, büyük sayı ile küçük sayı
arasındaki fark kaçtır?

Şahin
30.06.08, 18:38
ARDIŞIK SAYILAR


Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.
Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, …....
Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, …......
Ardışık çift sayılar; 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …......
4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0, 4, 8, 12, 16, …..... şeklinde devam eder.

n bir tam sayı olmak üzere,
1- Ardışık dört tam sayı sırasıyla;
n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.
2-Ardışık dört çift sayı sırasıyla;
2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.
3-Ardışık dört tek sayı sırasıyla;
2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.
4-Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla;
3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.
Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

UYARI : İki ardışık sayının toplamı daima tektir. Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.

Biraz örnek çözelim:

SORU : İki ardışık sayının toplamı 97 ise bu sayılar kaçtır?
Cevap :

Yukarıda iki ardışık sayı n ve n +1 ile gösterilmiştir. İlk iş olarak fazlalık olan 1 i toplamdan yani 97 den çıkarıyoruz.
97 – 1 = 96
Artık fazlalık kalmadığına göre; ve iki ardışık sayımız olduğuna göre, kalan sayıyı ikiye bölerek küçük sayıyı bulabiliriz.
96 : 2 = 48 Küçük sayı
Büyük sayıyı bulmak için ise;
48 + 1 = 49


SORU : İki ardışık çift sayının toplamı 178 ise bu sayılar kaçtır?Ardışık çift sayıların ikişer ikişer artıyor olması sebebiyle, bu defa ikinci sayımızdaki 2 fazlalığını toplamdan çıkarıyoruz.

178 – 2 = 176
Artık fazlalık kalmadı. iki sayımız olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayımızı bulabiliriz.
176 : 2 = 88 Küçük sayı
Büyük sayı, küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre; 2 ekleyerek büyük sayıyı bulabiliriz.
88 + 2 = 90 Büyük sayı


NOT : Bir çok öğrencimizin düştüğü tuzak; verilen sayıyı hemen sayı adedine bölmeleridir. Unutmayalım ki; ardışık sayılar belirli oranlarda artarak gider. Sizlerin öncelikle bu artışı toplamdan çıkarmanız gerekir. Daha sonra kaç sayı varsa, ona göre bölme işlemini yaparak küçük sayımızı bulabiliriz. Bu bölme işlemi sonrası çıkan sonuş bütün işlemlerde küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için ise tekrar ekleme yapmanız grekmektedir.

Yukarıda da değinildiği üzere bu artış; ardışık sayılarda 1, ardışık çift ve ardışık tek sayılarda 2'dir.
Ardışık çift ve ardışık tek sayılarla ilgili problemler aynı şekilde çözülür. çift ve tek oluşları kafanızı karıştırmasın. Çünkü her ikisi de 2'şer 2'şer artmaktadır. Bir tane de tek sayılarla ilgili çözerek görelim.


SORU : Ardışık iki tek sayının toplamı 108'dir. Buna göre küçük ve büyük sayıları bulalım.


Yine öncelikli hedefimiz fazlalığı çıkarmak,
108 - 2 = 106
Daha sonra iki sayı olduğu için sonucu ikiye bölerek küçük sayıyı bulmak,
106 / 2 = 53 Küçük sayı
Büyük sayı için ise 2'yi tekrar eklememiz yeterli,
53 + 2 = 55 Büyük sayı


ISINMA TURLARI SONA ERDİ, SORULARIMIZI BİRAZ DAHA ZORLAŞTIRALIM...

SORU: Ardışık üç sayının toplamı 246'dır. Buna göre küçük, orta ve büyük sayıları bulunuz.


bu defaki fazlalıklarımız 1 ve 2 ------ yani 1 + 2 = 3
Bu fazlalığı toplamdan çıkaralım
246 - 3 = 243
Bu defa iki değil, üç sayımız var. O halde sonucuda 3'e bölmemiz gerekiyor.
243 / 3 = 81 Küçük sayı
Ortanca sayı küçük sayıdan 1 fazla olduğuna göre;
81 + 1 = 82 ortanca sayı
Büyük sayı küçük sayıdan 2 fazla olduğuna göre;
81 + 2 = 83 Büyük sayıdır

SORU: Ardışık üç çift sayının toplamı 222'dir. Buna göre; küçük, ortanca ve büyük sayıları bulunuz.


Çözüm: Çift sayılar 2'şer 2'şer artmaktaydı. O halde;


Fazlalıklarımız 2 ve 4 ----- Yani 2 + 4 = 6
Bu fazlalığı çıkaralım 222 - 6 = 216
Üç sayımız olduğu için yine 3'e bölelim ve küçük sayımızı bulalım.
216 / 3 = 72 Küçük sayı
72 + 2 = 74 Ortanca sayı
72 + 4 = 76 Büyük sayı


SORU: Ardışık dört sayının toplamı 418' dir. Buna göre bu sayıları bulunuz.

Cevap: 1.sayı n
2.sayı n + 1
3.sayı n + 2
4.sayı n + 3

Dört sayımızda yukarıda belirtilmiştir. fazlalıklara baktığımızda; 1, 2 ve 3' ü görüyoruz. yani 1 + 2 + 3 = 6
Fazlalığımızı çıkarıyoruz, 418 - 6 = 412
Dört sayımız olduğu için sonucu 4'e bölerek küçük sayımızı yani 1.sayımızı buluyoruz.
412 / 4 = 103 (1.sayı)
103 + 1 = 104 (2.sayı)
103 + 2 = 105 (3.sayı)
103 + 3 = 106 (4.sayı)

Şahin
30.06.08, 18:45
4.Sınıf Matematik Dört İşlem ProblemleriBu Test 50 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır Başarılar.
1. 2 basamaklı 3 sayının toplamı 208 dir. En küçük sayı kaçtır.

A)98

B)99
C)10
D)11

2. Boyu, eninin iki katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın


çevresinin uzunluğu 54 m ise, boyu kaç metredir?A)6

B)9
C)12
D)18

3. 56509 sayısında “5” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?


A)15

B)10
C)5500
D)50500

4. Çifti 200 000 lira olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile


tanesi 24 000 liraya kaç silgi alınır?A)10

B)15
C)100
D)250

5. Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç


eder? A)200

B)769
C)999
D)1099

6. Düzinesi 48 000 TL olan kaplıklardan 3 tane alırsak kaç lira


öderiz?A)12000

B)14000
C)16000
D)18000

7. Saat 7.35 te Ankara’dan hareket eden uçak saat 8.30 da


İstanbul’a varıyor.Yolculuk kaç dakika sürüyor? A)55

B)65
C)95
D)105

8. 12342 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını


3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?A)330

B)320
C)230
D)223

9. Çözümlenişi 4 onbinlik, 5 yüzlük ve 6 birlik olan sayı kaçtır?


A)45600

B)40560
C)40506
D)40056

10. Bir havuzabiri dakikda 30 diğeri 20 litre su akıtıyor. Alttan bir

boru da dakikada 35 litre suyu tahliye ediyor. 3 boru beraber

açıkken havuz 3 saatte doluyor. Havuz kaç litreliktir?A)2700

B)9000
C)3000
D)6300

11. Ali’nin bir adımı 50 cm dir. Boyu, eninin 3 katı olan dikdörtgen

şeklindeki bir arsanın çevresinin uzunluğu 240 adımdır.

Arsanın boyu kaç metredir?A)35

B)40
C)45
D)50

12. “346 < a” eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük sayının


rakamlarının sayı değeri toplamı kaçtır? A)345

B)347
C)12
D)14

13. 1 hafta 3 gün kaç saattir?


A)72

B)108
C)120
D)240

14. 4, 8, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen dört


basamaklı en büyük sayı kaçtır?A)8045

B)8054
C)8450
D)8540

15. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile,

rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının

toplamı kaçtır?A)1089

B)1100
C)1099
D)1009
16. Anne ile oğlounun yaşları toplamı48 dir.Annenin yaşı oğlunun


yaşının 7 katı olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır?A)8

B)6
C)42
D)12

17. 1/2 + 3/2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)2

B) 3tam2/3
C)9tam2/9
D)9tam2/3

18. Gülcan 11 yaşındadır.Annesinin yaşı Gülcan’ın yaşının 3


katından 6 eksiktir. Gülcan ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?A)38

B)27
C)41
D)50

19. 2 saatin üzerine 3 çeyrek saat daha eklense kaç dakika olur?


A)195

B)175
C)165
D)135

20. Tuğçe'nin kütlesi Özge'nin kütlesinden 7400 g daha

fazladır.İkisinin kütleleri tolamı 60000 g dır.Özge'nin kütlesi

kaç g dır?A)27400

B)25000
C)26300
D)28000

21. Bir çiftlikte bulunan 25 ördek ve 32 tavşanın toplam ayak


sayısı kaçtır?A)178

B)188
C)190
D)200

22. Ayşe 10 yaşındadır.annesi ayşe'nin yaşının 2 katından 10


fazladır. annesi kaç yaşındadır?A)20

B)30
C)40
D)50

23. Günde 2 litre süt kullanan bir aile sütün litresini 50 kuruştan


alıyor. Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulunuz.A)2

B)56
C)28
D)14

24. Yiğit, sepetteki elmaların 3/7ünü annesine, 2/7 sini de arkadaşına

veriyor. Geriye 18 tane elma kaldığına göre, sepette kaç

tane elma vardı?A)56

B)63
C)69
D)72

25. Hangi sayının 2 katının2 eksiği 28 eder?


A)60

B)24
C)15
D)30

26. Hangi sayının yarısından 5 çıkarılırsa 12 olur?


A)25

B)28
C)34
D)36

27. Hangi sayının 25 fazlasının yarısı 50 eder?


A)25

B)50
C)65
D)75

28. 4 ardışık sayının tek toplamı 296 dır. Küçük saytıyı bulunuz.


A)75

B)77
C)69
D)71

29. 3,841 ; 3,82 ; 3,8 ; 3,851 ; 3,099 ; 3,9 verilen sayılardan kaç tanesi


3,84 ten büyüktür? A)1

B)2
C)3
D)4

30. Sınıfımızda sınıf başkanlığına iki kişi aday oldu.Herkes seçime

katılıp oy kullandı.Emre 14 oy farkla başkan seçildi.
Berk ise 15 oy alarak seçimi kaybetti. Herkes bir oy verdiğine

göre sınıfımızın mevcudu kaçtır? A)29

B)43
C)28
D)30

31. 9 tane çikolata ve 6 tane sakız için 840 000 TL ödenmiştir.3 tane


çikolata ve 2 tane sakız için kaç lira ödenir?A)560000

B)420000
C)360000
D)280000

32. Demet 10, Serkan 12 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları


toplamı kaç olur?A)26

B)28
C)30
D)24

33. Çeyrek ekmek ile bir ekmeğin toplamı ne kadar ekmek


yapar?A)1 tam 1 çeyrek

B)1 tam 1 yarım
C)2 tam
D)2 tam1 çeyrek

34. Bir çuvalda 46 kg mısır vardır. Pazara 3 çuval mısır götüren çiftçi mısırların 106 kg'ını sattı. Geriye kalan mısırlar kaç kilogramdır?
A)32

B)34
C)42
D)36

35. 903 009 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden


hangisidir?A)(9x100 000)+(3x1000)+(9x1)

B) 9x100 000)+(3x100)+(9x10)
C) (9x10 000)+(3x1000)+(9x1)
D) (9x10 000)+(3x100)+(9x10)

36. 99 101 sayısına hangi sayı eklenirse altı basamaklı en küçük


doğal sayı elde edilir?A)999

B)989
C)909
D)899

37. Dört kişilik bir ailenin yaşları toplamı 149'dur. Kaç yıl önce dört


kişinin yaşları toplamı 117 idi?A)7

B)6
C)8
D)5

38. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir?


A)yedi yüz otuz bir bin üç yüz

B)yedi yüz otuz bir bin otuz
C)) yedi yüz otuz bin on üç
D)) yedi yüz otuz bin yüz üç

39. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayıdan büyüğü, küçüğünden 48


fazladır. Büyük sayı kaçtır?A)16

B)24
C)48
D)64

40. 90 kg un her biri 300 gram olan paketlere konuluyor. Kaç


adet 300 gramlık paket yapılmış olur?A)27

B)30
C)300
D)3000

41. (24 x 3) - 14 < K sıralamasında K yerine gelebilecek en küçük


doğal sayı kaçtır?A)58

B)59
C)68
D)69

42. 17 kg vişne 28 kg şeker ile karıştırılarak 15 kavanoz reçel


yapılıyor. Bir kavanozdaki reçel kaç gramdır?A)2500

B)3000
C)7000
D)12000

43. Aşağıdaki toplama işleminin çarpma işlemiyle gösterilişi

hangisidir?

15+15+15+15+15+15+15+15+15A)15x8

B)15x7
C)7x15
D)9x15

44. 16 ton kömürün önce 7800 kilogramı, sonra 6200 kilogramı


satıldı. Geriye kaç ton kaldı?A)200

B)20
C)2
D)1

45. 3, 4, 0, 7 rakamlarından oluşan(dört basamaklı)en küçük tek doğal sayı hangisidir?
A)4307

B)3047
C)7043
D)7340

46. Aşağıdakilerden hangisi 1750 cm ‘ye eşittir?


A)1m75cm

B)1m750cm
C)17m 50cm
D)175m

47. Dedem Cumhuriyetin ilanında 3 yaşindaymış.Acaba yaşasaydı


2020 yılında kaç yaşında olurdu? A)98

B)99
C)100
D)101

48. 750 YTL’nin önce 250 YTL’si ,sonra geriye kalanın yarısının 100


fazlası harcandı. Geriye kaç YTL kaldı?A)50

B)150
C)250
D)350

49. Boşken ağırlığı 1 ton gelen bir arabaya ağırlıkları eşit 4 kişi

binince arabanın ağırlığı 1280 kg oluyor. Arabaya binen bir

kişinin ağırlığı kaç kg’dir?A)55

B)60
C)65
D)70

50. İki sayının toplamı 245, farkı 115 ise, büyük sayı kaçtır?

A)145

B)180
C)190
D)225

Şahin
30.06.08, 18:48
4.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri

Bu Test 39 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 45 dakikadır başarılar.

1. 80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)80 000+40+6
B)80 000+4000+6
C)800 000+40+6
D)8000+40+6


2. Yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ?

A)18
B)22
C)23
D)25


3. Binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5
rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir?
A)631485
B)631854
C)854631
D)865431


4. BANA BENA BENE SANA S.NA SENE Yukarıdaki örüntüde
nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır?
A)A
B)İ
C)SA
D)E


5. ARAARAAYAARA...AYA Yukarıdaki örüntüde eksik olan
harfler hangisidir?
A)AA
B)AYA
C)ARA
D)RA


6. 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ? kurallı sayı dizisinde ? yerine
hangi sayı gelmelidir?
A)190
B)129
C)109
D)99


7. 1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde
soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A)10-28
B)10-27
C)9-28
D)9-26


8. 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 - ? kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine
sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A)13-17
B)13-22
C)14-22
D)15-22


9. " 6789" sayısında basamak değeri en büyük rakam hangisidir ?

A)6
B)7
C)8
D)9


10. Ardışık beş tek doğal sayının toplamı 85 tir. Ortadaki doğal
sayı kaçtır?
A)17
B)19
C)21
D)15


11. A={ 3 ile 13 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)A={4,5,7,9,12}
B)A={3,5,7,11}
C)A={5,7,9,11}
D)A={3,5,7,9,11}


12. "altı yüz bin altı" doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)610 006
B)600 006
C)60 006
D)6 006


13. 2, 5, 9, 6 rakamlarını birer defa kullanarak yazabileceğimiz
4 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır?
A)12 221
B)10 481
C)12 248
D)11 641


14. KIRK kelimesi 3243 şifresi ile yazılıyor. Buna göre ARPA
kelimesinin yazılışı hangisidir?
A)7537
B)2452
C)1321
D)5315


15. 97718 sayısından 7 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

A)7700
B)77
C)7
D)14


16. "5076” sayısının rakamlarını birer defa kullanarak kaç
değişik dört basamaklı sayı yazılır?
A)12
B)14
C)16
D)18


17. “anahtarlar” sözcüğünün harflerinden oluşan küme
kaç elemanlıdır?
A)7
B)5
C)6
D)4


18. 1 - 3 - 9 - ? - 81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
A)18
B)27
C)36
D)45

19. fsgfsdgfsd örüntüsünü tamamlayınız.

A)dsf
B)f
C)dsfd
D)sdfs


20. Üç basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile
en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
A)800
B)900
C)901
D)899


21. Hangi sayı sırayı bozmaktadır? 4 - 9 - 15 - 22 - 29 - 39

A)29
B)39
C)22
D)15


22. 2713 sayısında basamak değerleri en büyük olan rakam ile
sayı değeri en küçük olan rakam arasındaki fark kaçtır?
A)2000
B)1999
C)1900
D)1


23. (2 x10000)+ (7 x 1000)+ (4x10)+ (3x1) şeklinde çözümlenmiş olan
doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
A)3
B)7
C)9
D)18


24. Aşağıdaki örüntülerde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken
sayılar sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

1 - 4 - 8 - 13 - 19 ….....
247 - 347 - 447 - 547 ….....
53 - 33 - 63 - 43 ….....
1 - 2 - 5 - 26 …......
A)26 - 647 - 73 - 677
B)26 - 607 - 73 - 46
C)25 - 647 - 63 - 76
D)26 - 647 - 73 - 76


25. Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? 2 - 6 - 18 - .... - 360

A)180
B)60
C)72
D)96


26. Ardışığı, üç basamaklı en büyük çift sayı olan sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)996
B)997
C)998
D)1000


27. Bir adımı 55 cm olan bir kişi, evden bakkala giderken aradaki
mesafenin 20 adım olduğunu saymış. Bu kişinin evi ile
bakkalın arası kaç santimetredir?
A)900
B)1100
C)1050
D)1000


28. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

300.000+70.000+5.000+30+4= ?
A)üçyüzyetmişbeşbinüçyüzdört
B)üçyüzyetmişbeşbinotuzdört
C)üçyüzyetmişbinbeşyüzotuzdört
D)üçyüzyetmişbeşotuzdört


29. Yanlış olan sayıları bulunuz. 3 - 7 - 11 - 14 - 19 - 23 - 28

A)11-14
B)14-19
C)14-28
D)19-28


30. Bir öğrenciye annesi kitap ve defterleri kaplaması için 3 m
kaplama kağıdı aldı. Kitaplar için 1 m 87 santimetresini
kullandı Defterler için kaç santimetre kaplama kaldı?
A)1m07cm
B)1m17cm
C)1m13cm
D)1m10cm


31. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 120 ‘m ‘ den küçüktür?

A)1200cm
B)12km
C)100m2000cm
D)200000mm


32. Okulumuzda dersler 7: 35’te başlayıp 12: 45’ te sona eriyor .
Buna göre okulda ne kadar süre kalmaktayız?
A)5saat 20dakika
B)3saat 20dakika
C)6saat
D)5saat10dakika


33. Bir köylü pazara satmak için götürdüğü 84 yumurtanın 4 /7 ‘sini
10 YKr' den, kalanları ise 5 YKr ‘den satıyor. Köylü
yumurtalarının tamamını kaç YKr’den satmıştır?
A)660
B)480
C)180
D)840


34. Ardışık 5 sayının toplamı 600’dür. Büyük sayı nedir?

A)125
B)123
C)122
D)121


35. Beş yüz yirmi bin sekiz sayısının rakamla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)508 020
B)520 008
C)520 080
D)5 208


36. Birler bölüğünde 104 ve binler bölüğünde 206 olan sayının
rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)104 206
B)602 401
C)260 104
D)206 104


37. 407 903 doğal sayısının basamaklarındaki sayıların sayı değeri
toplamının 3 fazlası kaçtır?
A)23
B)25
C)26
D)28


38. 10, 20, 15, 30, 25, 50, ? Yukarıdaki örüntüde ? yerine hangisayı yazılmalıdır?

A)45
B)55
C)100
D)110

Şahin
30.06.08, 18:51
4. SINIF (KARIŞIK SORULAR


1- A={0,1,2,3} B={a,b,2,3} ise A U B kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?

a- AUB={0,1,2,3,a,b,2,3} b- AUB={0,1,2,3,a}
c- AUB={0,1,2,3,a,b} d-AUB={a,b,2,3,1}

2- “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?

a- 200 222 b- 200 202 c- 200 220 d- 202 202

3- 23 ile 54 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

a- 27 b- 28 c- 29 d- 30

4- 325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler
basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış
olur?

a- 98 b- 97 c- 21 d- 12

5- Aşağıdakilerden hangisi A={1,2,3} kümesine denk bir
kümedir?

a-K={a,b} b-L={1,2} c-M={2,3} d-N={a,b,c}

6- Kare şeklindeki masa örtüsünün bir kenarı 125 cm’dir. Bu
masa örtüsünün çevresi kaç cm’dir?

a-375 cm b-500 cm c-450 cm d-250 cm

7- 4008:4=? İşleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a- 102 b- 1002 c- 12 d- 101

8- 35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

a- 39 b- 31 c- 4 d- 5

9- Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/9 ‘unun 5 katı kaçtır?

a- 555 b- 111 c- 999 d- 655

10- Birler bölüğü 542, binler bölüğü 167 olan doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?

a- 542 167 b- 452 167 c- 167 542 d- 267 542

11- Çevresi 320 m olan karenin üç kenarı kaç m’dir?

a- 80 m b- 160 m c- 280 m d- 240 m

12- Uzun kenarı 175 cm, kısa kenarı 115 cm olan dikdörtgenin
çevresi kaç cm’dir?

a- 290 cm b- 580 cm c- 480 cm d- 350 cm

13- Kenarları 197 cm, 185 cm ve 216 cm olan üçgenin çevresi
kaç cm’dir?

a- 498 cm b- 398 cm c- 589 cm d- 598 cm

14- 32’den 81’e kadar kaç tane doğal sayı vardır?

a- 49 b- 50 c- 51 d- 48

15- 580 dm kaç m eder?

a- 58 m b- 580 m c- 5800m d- 508 m

16- 5 hm kaç m eder?

a- 5 m b- 50 m c- 500 m d- 5000 m

17- 285 496 + ... ... = 453 080 işleminde diğer toplanan
aşağıdakilerden hangisidir?

a- 165 584 b- 167 584 c- 169 584 d- 166 584


18- 5 ile çarpılıp 5 eklenince 85 eden sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
a- 20 b- 21 c- 16 d- 22

19- 375’in 2/5 ‘inin 50 fazlasının yarısı kaç eder?
a- 100 b- 200 c- 150 d- 75

20- Çarpımları 500 olan iki doğal sayıdan biri 20 ise diğeri
kaçtır?
a- 50 b- 23 c- 25 d- 21

21- 4/5 ‘ünün 25 fazlasının 4 katı 340 olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
a- 7 5 b- 90 c- 60 d- 30

22- “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve
sayı değerlerinin toplamı kaç eder?
a- 406 500 b- 460 166 c- 46 200 d- 406 066


23- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?
a- 4/7 b- 7/5 c- 2/27 d- 3/13


CEVAP ANAHTARI 1- C 2-B 3-D 4-A 5-D 6-B 7-B 8-C 9-A 10-C 11-D 12-B 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-C 19-A 20-C 21-A 22-D 23-B

Şahin
30.06.08, 19:18
4.Sınıf Matematik Kesirler


Bu Test 38 Sorudan oluşmaktadır. Zamanınız 50 dakikadır başarılar.

1. 500 YTL’nın 2/5’ini harcadım. KaçTL kalır?

A)400
B)300
C)200
D)100

2. Bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. Bidon kaç litreliktir?

A)100
B)50
C)40
D)60

3. Bir sınıfın 3/4' ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir?

A)10
B)20
C)35
D)40

4. Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır?

A)9/8
B)3/8
C)6/8
D)8/8

5. 2/3 , 3/3 , 4/5 , 10/100 , 21 / 20 , 45/54 Yukarıdaki kesirlerden kaçtanesi basit kesirdir?

A)3
B)4
C)5
D)6

6. Düğündeki pastalar 5 eş parçalara ayrılıyor.Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır?

A)3
B)4
C)15
D)25

7. Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesrinin toplamı kaçtır?

A)19/8
B)13/8
C)9/16
D)3/8

8. Bir öğrenci bir kitabın 1. gün 3/8'ini , 2. gün 2/8 ' ini okuyor.Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır?

A)1/8
B)5/8
C)8/8
D)3/8

9. 66 kalemin 5/6'sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer?

A)55
B)11
C)44
D)5

10. 40 m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4 ü satılıyor. Satılan kumaş kaç metredir?

A)20
B)30
C)32
D)36

11. Saat 20.45 ‘te hareket eden otobüs 5 saat 25 dakika sonra Ankara’ya varıyor. Ankara’ya saat kaçta varmış olur?

A)01.45
B)02.10
C)02.45
D)03.00

12. 2/5- 2/7- 2/6- 2/3 - 2/8 kesirlerinini küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan 3. hangisi olur?

A)2/5
B)2/6
C)2/3
D)2/8

13. 10 arkadaş 3,5 l sütü eşit olarak içiyorlar her biri sütün kesir olarak ne kadarını içmiştir?

A)1/7
B)1/10
C)3/10
D)35/100

14. 5/6 sı 25 kişi olan bir sınıfın 1/3 ü kaç kişidir?

A)10
B)12
C)15
D)20

15. 2/5 i 70 olan sayının tamamı kaçtır?

A)28
B)100
C)120
D)175

16. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir?

A)3/4
B)7/5
C)5/2
D)4/3

17. 120 liranın 2/5 ini harcadım. Kaç liram kaldı?

A)48
B)82
C)30
D)72

18. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?

A)yedi bölü altı
B)dört bölü altı
C)üç bölü altı
D)iki bölü altı

19. Cem, bisikleti ile gideceği yolun 5/16' ini gitmiştir. Cem bisikletiyle 15 km gittiğine göre, gideceği yolun tamamı kaç km'dir?

A)4
B)36
C)42
D)48

20. 6/8 + 2/8 = işleminin sonucu aşağıdakiledrden hangisidir?

A)1
B)1/8
C)4/8
D)3

21. Bir yolcu gideceği yolun 4/5'ünü 12 saatte gitmiştir. Geri kalan yolu kaç saatte gider?

A)2
B)3
C)4
D)5

22. "Beş tam yüzde beş" kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)5,00
B)5,5
C)5,50
D)5,05

23. Yazı tura oyununda paranın yazı gelmesiyle ilgili ne söylenebilir?

A)imkansız
B)kesin
C)olası
D)hiçbiri

24. 14/100 kesrinin virgüllü yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)0,14
B)1,4
C)1,14
D)1,40

25. Bir yolun 1/7'i olan 42 km asfaltlanmıştır. Yolun tamamı kaç km dir?

A)60
B)153
C)194
D)294

26. Bir koşucu, koşması gereken yolun 2/5 ini tamamladı. Geriye yolunun kaçta kaçı kaldı?

A)4/5
B)3/5
C)2/5
D)1/5

27. ........+75/25=100/25 işleminde boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangi kesir sayısı gelmelidir?

A)15/25
B)25/25
C)35/25
D)45/25

28. 7/16 + 8/16 + 4/16 = ? işleminin sonucu kaçtır?

A)15/16
B)19/16
C)21/16
D)36/16

29. 60/100'ı 1200 olan sayının tamamı kaçtır?

A)2
B)300
C)12000
D)2000

30. 5/8'i 35 m olan halatın 3/7'ü kaç m dir?

A)42
B)33
C)24
D)18

31. Paramın 1/5 ‘i ile ekmek ,3/5 ‘i ile meyve aldım. Paramın kaçta kaçı kaldı?

A)4/5
B)5/5
C)1/5
D)3/5

32. 0,5 - 0,55 - 1,005 - 0,799 ondalık sayılarından en büyüğü hangisidir?

A)0,5
B)0,55
C)1,005
D)0,799

33. 0,541 ondalık sayısının yüzdebirler basamağındaki sayı kaçtır?

A)0
B)5
C)4
D)1

34. Bir saatin 3/4'ü, bir saatin 3/5'ünden kaç takika fazladır?

A)15
B)10
C)9
D)6

35. Annemin 64 YTL’si vardı. Annem parasının 2/8 ‘i ile defter, 3/8’i ile kitap aldı. Annemin kaç YTL ‘si kaldı?

A)20
B)24
C)28
D)32

36. Ahmet'in boyu,1,21 m dir.Ahmet'in asansörü kendi kendine kullanabilmesi için, boyu en az 150 cm olmalıdır.Ahmet'in kaç cm daha uzaması gerekir?

A)0,5 m
B)21 cm
C)29cm
D)0,29cm

37. 0,25 ondalık kesrinin , kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)5/1
B)1/4
C)4/1
D)3/5

38. 96 cm’nin 2/3 ‘ü kaç cm’dir?

A)64
B)32
C)96
D)34

Şahin
30.06.08, 19:19
Sınıf Matematik Ondalık Kesirler

Bu Test 36 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.
1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?

A)2,6
B)29,6
C)36
D)30,4

2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?

A)1/2
B)3/5
C)4/4
D)7/8

3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/20
B)4/5
C)4 tam 1/4
D)4/20

4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?

A)40
B)20
C)30
D)35

5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor. Geriye kaç kg patates kalmıştır?

A)36kg
B)90kg
C)21kg
D)84kg

6. ''0,01'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)100/100
B)1/1000
C)10/100
D)1/100

7. 3, 5, 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?

A)753,0
B)7,53
C)75,3
D)73,5

8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)7,23 – 7,33 – 6,99
B)7,33 – 7,23 – 6,99
C)7,33 – 6,99 – 7,23
D)6,99 – 7,23 – 7,33

9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)oniki tam onda üçyüz elli altı
B)oniki tam binde otuz beş
C)oniki tam binde üç yüz elli altı
D)oniki tam binde üç yüz

10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?

A)onda birler
B)yüzde birler
C)binde birler
D)yüzler

11. Okunuşu 'bir tam yüzde beş' olan ondalık kesrin yazılışı nasıldır?

A)1,5
B)1,05
C)1,005
D)1,50

12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?

A)0,68 = 6,8
B)7,3 < 7,03
C)7,3 = 7,30
D)8,9 > 9,8

13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?

A)2,055
B)2,005
C)2,5
D)2,05

14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)3/6
B)5/10
C)50/100
D)1/3

15. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır?

A)7,07
B)7,12
C)7,2
D)7,4

16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?

A)3
B)4
C)5
D)6

17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)45
B)4,5
C)4,05
D)0,45

18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı?

A)2,6
B)2,8
C)3,2
D)3,8

19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A)80
B)8
C)0,8
D)0,08

20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir?

A)0,25
B)0,125
C)0,025
D)0,005

21. Bir metrenin 3/5'ü ,1/4'inden kaç cm uzundur?

A)35
B)30
C)25
D)20

22. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?

A)0,3
B)0,25
C)0,07
D)0,1

23. 100’ün 2,5’i kaç eder?

A)20
B)30
C)40
D)50

24. 3,65 > 3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?

A)5
B)6
C)7
D)8

25. 5,5 düzine kalem kaç tane kalem eder?

A)72
B)70
C)68
D)66

26. 105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)yüz beş tam onda on beş
B)on beş tam binde on beş
C)yüz beş tam yüzde onbeş
D)yüz beş tam binde on beş

27. 2 saatin 0,4' ü kaç dakikadır?

A)24
B)36
C)48
D)54

28. Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir?

A)1 1/3
B)2 1/3
C)2 2/3
D)2 3/3

29. 0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A)0,005
B)0,49
C)0,42
D)0,6

30. 1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)0,5
B)1,5
C)0,2
D)0,25

31. Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir?

A)3/4
B)3/6
C)3/8
D)3/10

32. 426,35 - 285,927 = ............. çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

A)140,423
B)14,423
C)140,432
D)104,432

33. 412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)dört yüz on iki
B)dört yüz on iki sıfır bir
C)dört yüz on iki tam yüzde bir
D)Dört yüz on iki tam onda bir

34. Okulumuz kış için 75 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı?
A)35,235
B)32,235
C)32,335
D)33,235

35. Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir?

A)2300 L
B)2330 L
C)2 mL 330 L
D)2 L 330 mL

36. Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir?

A)4,617 > 4,616
B)6,74 < 6,99
C)285,6>27,967
D)5,381>5,382